A- A A+

Dostawa sprzętu i wyposażenia (system do archiwizacji i przechowywania prób w oparach ciekłego azotu)

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pt. „Budowa laboratorium medycyny regeneracyjnej” dofinansowanego w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i wyposażenia (system do archiwizacji i przechowywania prób w oparach ciekłego azotu).
Specyfikacja techniczna wyposażenia zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejeszego zapytania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji umowy przedstawione są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 06 marca 2015 r. do godziny 09:00 do Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej (budynek dawnej Izby Przyjęć Szpitala) na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, adres: ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Otwarcie ofert nastąpi 06 marca 2015 r. o godzinie 09:30.
z poważaniem,
 Joanna Wojtkiewicz
 Członek Zarządu
 Fundacja na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej      Załączniki