A- A A+

Przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Budowa laboratorium medycyny regeneracyjnej" dofinansowanego w ramach Osi I Przedsiębiorczość 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 1.1.3 Inne inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rowzojowymi a przedsiębiorstwami prosimy o złożenie oferty na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego niniejszego projektu zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

z poważaniem,
Joanna Wojtkiewicz
Członek Zarządu
Fundacja na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej      Załączniki