Podpisanie porozumienia

Fundacja podpisała porozumienie o współpracy na rzecz upowszechniania działań związanych z wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

Przekazanie inkubatorów

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość przekazania przez Fundację na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych inkubatorów na własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która odbędzie się 14.05.2014 o godzinie 12:00 w Pracowni Medycyny Regeneracyjnej Banku Komórek Macierzystych (10-082 Olsztyn, Warszawska 30). Inkubatory stanowić będą wyposażenie pracowni badań nad ludzkimi komórkami macierzystymi i będą wykorzystywane do prowadzenia badań nad regeneracją komórek nerwowych oraz komórek związanych z kręgosłupem.

Fundacja na rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych (http://regeneracja-komorek.pl/) powstała jako próba pomocy chorym umierającym z powodu stwardnienia bocznego zanikowego (SLA) w ułatwieniu dostępu do badań naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk Medycznych przez Pracownię Medycyny Regeneracyjnej - Bank Komórek Macierzystych. Badania te, wobec braku efektywnych sposobów leczenia tej choroby, niszczącej jakąkolwiek zdolność wykonywania ruchu i pozostawiającą jedynie myślenie i emocje, dają tym chorym jedyną nadzieję. Obecnie na przeszczep komórek oczekuje ponad 160 osób. W ciągu roku przeprowadzono procedury badawczo-lecznicze u 12 osób. W międzyczasie zmarło 8 osób nie doczekawszy się zastosowania badanej metody.

Przekazany przez Fundację na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych sprzęt pozwoli dwukrotnie przyspieszyć prowadzone badania (procedura będzie dostępna dla większej grupy chorych), włączając także grupę chorych w zaawansowanej postaci SLA.

Kierownik Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi,

Kliniki Neurologii i Neurochirurgii

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

 

Informacje w mediach:

Podpisanie porozumienia

Fundacja podpisała porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu pt. “Budowa laboratorium medycyny regeneracyjnej” z  Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wydał Uchwałę nr 501 w sprawie nawiązania współpracy przez UWM  z Fundacją na Rzecz Regeneracji Komórek Macierzystych będącą wyrazem woli współpracy nad wspólnymi projektami naukowo-badawczymi i innowacyjnymi.

Strona 5 z 6